KLAUZULA INFORMACYJNA - newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA - newsletter

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGSOLUTIONS MGJJ sp. z o.o. sp. k., NIP: 6762444862, Adres: ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 12 656 50 01, e-mail: sklep@mgshohlari.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: info@mgshohlari.pl. Ponadto, szczegółowe jego dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://www.mgshohlari.pl/kontakt.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach Administratora oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że zgody się zdezaktualizowały;
 2. w celach marketingowychw oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej Administratora;
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodzie, którą Pani/Pani wyrazi. Możemy także przekazać Pani/Pan dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom nabywającym wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).
 • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej oferty lub informacji dopasowanych do zainteresowań. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej.
 • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej oferty lub informacji dopasowanych do zainteresowań. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
  W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: info@mgshohlari.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych o produktach lub usługach Administratora oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących.
 • Więcej informacji dotyczących, o tym jak chronimy dane osobowe znajdzie Pani/Pan w naszej polityce prywatności na stronie: https://www.mgshohlari.pl/polityka-prywatnosci.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium